พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่แรกของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่แรกของประเทศไทย
October 23, 2017 Comments Off on พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่แรกของประเทศไทย Let deep sea admin

หลายคนคงจะไม่ทราบว่าประเทศไทยของเราโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ตั้งอยู่ในกรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืด และพืชน้ำจืดชนิดต่างๆที่หาดูได้ยาก มีการแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน

ถ้าใครเคยได้มาเที่ยวที่นี้ก็จะได้พบกับพันธุ์ปลาเด่นๆ อย่างเช่น ปลาเทพา ที่มีขนาดใหญ่เกือบ 3 เมตร จะตั้งอยู่ในตู้ขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า พอเข้าไปก็จะพบเห็นได้เลยทันที ปลาตะพัด เป็นปลาสายพันธุ์ไทยที่นับว่ายิ่งหาดูได้ยากเพราะสถานภาพของปลาชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์เต็มที อาจจะพบเห็นได้ยากตามแหล่งน้ำธรรมชาติถ้าต้องการเห็นปลาชนิดนี้ตัวเป็นๆก็คงต้องมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แทน ซึ่งในอดีตเคยมีการเลี้ยงรวมกันไว้นับสิบตัว และที่พลาดไม่ได้ก็คือการชมโครงกระดูกปลากระโห้ ขนาดใหญ่โตที่หาดูได้ยากอีกอย่างเช่นกัน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานครแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรัฐบาลแคนาดา จึงได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และในปีพ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเพื่อให้เยาชนและประชาชนคนไทยทั่วไปได้มีสิทธิ์เข้าชมพันธุ์สัตว์น้ำจืดต่างๆที่ไม่เคยพบเห็นพร้อมทั้งได้เรียนรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเหล่านี้ด้วย

ซึ่งในชั้นที่ 1 จะจัดเป็นบ่อแสดงสัตว์น้ำที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ มีตู้แสดงพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สวยงามและหาดูได้ยาก ส่วนชั้น 2 จะแสดงเป็นพันธุ์ปลาท้องถิ่นที่หายากของไทย ปลาสวยงาม และพันธุ์ปลาน้ำจืดต่างประเทศบางชนิด ชั้นสุดท้ายคือชั้น 3 เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติการไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม

นอกจากจะเปิดให้เข้าชมสัตว์น้ำจืดแล้วจากอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆแล้ว ยังมีทางเดินเชื่อมต่อเพื่อไปชมอาคารเพาะพรรณไม้น้ำสวยงามหลากหลายชนิดของไทย โดยตัวอาคารแห่งนี้ยังมีลักษณะอาคารที่เป็นรูปแบบพิเศษคือเป็นเรือนกระจก ที่จัดเพาะพันธุ์ไม้น้ำทั้งในตู้กระจก และแปลงดินที่อยู่ล้อมรอบตัวอาคาร

ทั้งนี้ถ้าใครสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. โดยมีอัตราค่าเข้าชมอยู่ที่ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ส่วนผู้สูงอายุ และผู้พิการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใดคะ

About The Author