Month: July 2017

Month: July 2017

Nongkhai Aquarium ที่น่าสนใจ
Image July 12, 2017 Let deep sea admin

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย คือ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย” เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดได้ว่าเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีการจัดแสดงสัตว์น้ำชนิดต่างๆมากมาย มีทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม

Details