Month: April 2018

Month: April 2018

ปลาโลมาสัตว์ทะเลแสนน่ารัก ที่เป็นมิตรที่สุด
Image April 14, 2018 aquarium around the world admin

ความจริงแล้ว โลมา จัดอยู่ในตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในทะเล และในน้ำจืด มีลักษณะคล้ายปลา เมื่อมองภายนอกคุณจะเห็นว่ามันมีทั้งครีบ และมีหาง แต่โลมาไม่ใช่ปลา เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรก มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวาฬและโลมา โดยกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยวาฬและโลมา ซึ่งโลมาตัวจะเล็กกว่าวาฬมาก นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในกลุ่มวาฬมีฟันเท่านั้น

Details