Month: June 2019

Month: June 2019

สร้างรายได้จากหลักร้อยเป็นหลักล้าน ด้วยการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
Image June 2, 2019 Let deep sea admin

ประเทศไทยคือประเทศแห่งเกษตรกรรม ด้วยที่ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ สภาพอากาศทั้งหลายก็มักจะเอืออำนวยแก่การทำเกษตรกรรมทั้งสิ้น แต่เพราะว่าในปัจจุบันนี้คนสมัยใหม่ที่เพิ่งเรียนจบอาจจะคิดว่าการทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนั้นจะทำให้ตนเองมีรายได้ดีกว่าการเป็นเกษตรกรรม จึงทำให้อาชีพเกษตรกรรมนั้นลดน้อยลง

Details