Month: December 2019

Month: December 2019

ธุรกิจ บ่อ กุ้ง อีกหนึ่งการสร้างรายได้ที่ได้รับความนิยม
Image December 20, 2019 Let deep sea admin

บ่อกุ้ง เป็นหนึ่งในธุรกิจรายได้ดีของไทย ด้วยความต้องของผู้บริโภคชาวไทยกับ “เมนูกุ้งเผา” ที่อาจทำรายได้มากถึง 8 – 1,000 บาท ต่อกิโลกรัม ทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจศึกษาเพื่อลงทุน โดยวันนี้รูปแบบธุรกิจบ่อกุ้งได้เติมโตและพัฒนาไปไกลมากแล้ว เราสามารถเลี้ยงกุ้งได้ไม่ทุกที่ โดยอาศัย “บ่อปูน” หรือ “บ่อผ้าใบ” ข้อดีของการเลี้ยงในบ่อแบบนี้ แทนที่จะเลี้ยงในบ่อดินแบบปกติ คือความสะดวกในการดูแล ให้กุ้งมีสีสันที่สวยงาม เพราะน้ำสะอาด แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน คือต้องขยันเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ และมีปั้มคอยเติมอากาศเข้าไปตลอดเวลา

Details