Nongkhai Aquarium ที่น่าสนใจ

Nongkhai Aquarium ที่น่าสนใจ
July 12, 2017 Comments Off on Nongkhai Aquarium ที่น่าสนใจ Let deep sea admin

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย คือ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย” เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดได้ว่าเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีการจัดแสดงสัตว์น้ำชนิดต่างๆมากมาย มีทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2549 ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ปี พ.ศ.2552 แล้วเปิดให้เข้าชมได้เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2552 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 179.39 ล้านบาท โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร”

พื้นที่ใช้ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งสิ้น 4,848 ตร.ม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 18 ระบบ นอกจากนั้นภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีอุโมงค์ปลายาวถึง 34 เมตร เป็นทางเดินลาดลงมาจากชั้น 2 ซึ่งจะจัดแสดงปลาน้ำเค็ม ลงไปสู่ชั้นล่างที่จัดแสดงโซนปลาน้ำจืด และปลาโบราณพื้นบ้าน ปลาลุ่มน้ำโขง โดยจำลองให้เหมือนธรรมชาติ

จากที่พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มคือ

  • กลุ่มที่ 1 เป็นการแสดงพันธุ์ปลาทะเลที่อยู่อาศัยตามแนวปะการัง เช่น สินสมุทร ผีเสื้อ การ์ตูน สลิดหิน ตะเภาม้าลาย ฯลฯ จำนวนรวมกว่า 35 ชนิด
  • กลุ่มที่ 2 เป็นการจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลน้ำลึก เช่น กุดสลาด เก๋า กะรัง ข้าวเม่าลึก กระรอกแดง ฯลฯ จำนวนรวมกว่า 19 ชนิด
  • กลุ่มที่ 3 เป็นการจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมีพิษและสัตว์ทะเล อย่างเช่น สิงโตครีบจุด วัวมงกุฎ กัดทะเล ปูเสฉวน ปูดำ ม้าน้ำ กุ้งมังกร ฯลฯ มีจำนวนรวม 14 ชนิด
  • กลุ่มที่ 4 จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำกร่อย เช่น กระบอก กะพงขาว ปักเป้าซีลอน จำนวนรวมกว่า 12 ชนิด
  • กลุ่มที่ 5 จัดแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำโขง เช่น บึก สวาย ตะเพียนทอง ฯลฯ จำนวน 21 ชนิด
  • กลุ่มที่ 6 แสดงพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ เช่น กดลายเสือ ยี่สกเทศ กดหางแดง ออสการ์ ฯลฯ จำนวน 15 ชนิด
  • กลุ่มที่ 7 แสดงพันธุ์ปลาสวยงาม และปลาโบราณ เช่น หางไหม้ หมูข้างลาย กราย ฯลฯ จำนวน 10 ชนิด
  • กลุ่มที่ 8 จะแสดงพันธุ์ปลาที่มีอวัยวะหายใจพิเศษ อย่าง ชะโด หมอไทย กระรี่ แรด ฯลฯ จำนวน 8 ชนิด
  • กลุ่มที่ 9 แสดงพันธ์ปลาน้ำจืด เช่น กดแก้ว สวาย เนื้ออ่อน ตะเพียนทอง จำนวน 31 ชนิด

นอกจากนั้นยังมีโชว์ดำน้ำให้อาหารปลา ในวันอังคาร – วันศุกร์ รอบบ่าย 14.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ จัดแสดง 2 รอบคือ  รอบเช้า 11.00 น. รอบบ่าย 14.00 น.

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก นักเรียน นักศึกษา ราคา 30 บาท ผู้ใหญ่ราคา 50 บาท และยกเว้นค่าเข้าชม พระสงฆ์ คนพิการ คนชรา และคนที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร

About The Author